Paste your Google Webmaster Tools verification code here
خانه تحقیق

تحقیق

دانلود تحقیق هنجار یابی پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس cdi

mikaili
0
تحقیق هنجار یابی پرسشنامه افسردگی كودكان ماریا كواس بر روی كلیه دانش آموزان دختر و پسر که در سال تحصیلی 83 - 84 بر روی دانش اموزان دختر و پسر شهرستان تربت حیدریه صورت گرفت به عنوان یک پزوهش ارزشمند در زمینه افسردگی و هنجاریابی پرسشنامه افسردگی ماریا کواس صورت گرفت که نتایج آن تا به امور قابل استناد بوده است.
Close